Ako jednoducho previesť spoločnosť

Ako jednoducho previesť spoločnosť

V súčasnosti žijeme v dobe, kedy dennodenne vznikajú nové spoločnosti a zanikajú tie menej úspešné a kedy ani prevod spoločnosti už nie je žiadnou raritou. Prevod obchodného podielu spoločnosti je dnes absolútne bezproblémovým procesom, ktorý zvládne každý z nás. Odborníci však radia, aby si ľudia, ktorý sa chystajú uskutočniť prevod spoločnosti dali pozor na podmienky a náležitosti, ktoré stanovuje zákon.

Celý proces prevodu spoločnosti spočíva v piatich jednoduchých krokoch. Prvým a nevyhnutným krokom je fakt, že prevodca spoločnosti sa dohodne s osobou, na ktorú mieni spoločnosť previesť na všetkých podstatných náležitostiach zmluvy o prevode spoločnosti. Pod podstatnými náležitosťami sa skrýva najmä cena, za ktorú nadobúdateľ nadobúda spoločnosť. Druhým krokom je samotná príprava danej zmluvy. Zmluva o prevode spoločnosti musí mať písomnú formu a musí byť podpísaná tak prevodcom podielu, ako aj nadobúdateľom. Zmluva musí takisto obsahovať základné údaje prevodcu a nadobúdateľa. Dôležité je presne dojednať aj výšku odplaty. V prípade, že ide o bezodplatný prevod, je potrebné, aby to v zmluve bolo uvedené. Poslednou podstatnou náležitosťou je vyrozumenie, že nadobúdať pristupuje k spoločenskej zmluve. Aby sa prevod spoločnosti mohol uskutočniť je potrebné predložiť aj súhlas správcu dane so zápisom respektíve výmazom z obchodného registra. Štvrtý krok pri prevode spoločnosti spočíva v príprave a zabezpečení všetkých sprievodných dokumentov, ktoré sú potrebné k prevodu spoločnosti. Posledným krokom, ktorý vedie k úspešnému prevodu spoločnosti je podanie návrhu na zápis na príslušný registrovaný súd.

Pri prevode spoločnosti si treba uvedomiť, že z prevodcu prechádzajú na nadobúdateľa aj všetky práva. Menovite ide o právo na podiel na zisku spoločnosti, právo hlasovať na valnom zhromaždení a podobne.