Ako naplánovať sťahovanie firiem?

Ako naplánovať sťahovanie firiem?

V prípade, že vlastníte firmu a potrebujete ju premiestniť do inej budovy, vedzte, že sťahovanie firiem nie je jednoduchá záležitosť a vyžaduje si precízne a presné plánovanie. Zvyčajne sa totiž týka aj väčšieho počtu zamestnancov, priestorov a zariadenia.  Ako teda s prehľadom zvládnuť presťahovanie firmy?

S dostatočným časovým predstihom je potrebné premyslieť, kedy samotné presťahovanie firmy prebehne, od toho sa potom môžeme odraziť ďalej. Keď máme predstavu, kedy sťahovanie prebehne, musíme vypovedať starú nájomnú zmluvu a takisto informovať všetkých (vrátane zamestnancov, kolegov, zákazníkov a obchodníkov) o sťahovaní firmy, s ktorým je spojená aj zmena adresy, čísla telefónu a faxu. So sťahovaním vám vo veľkej miere pomôže sťahovacia spoločnosť, ktorá sa zameriava na presťahovanie fariem, preto je vhodné osloviť s adekvátnym predstihom aj tú a nechať si zostaviť cenovú ponuku.

Mesiac pred sťahovaním je už potrebné uistiť sa, či zvolená stavebná firma poskytuje aj demontáž a montáž nábytku, takisto, či ponúkne aj baliaci materiál potrebný pri sťahovaní. Dôležité je takisto vybaviť všetky povolenia spojené so sťahovaním. Ak nám na presťahovanie firmy ostáva už len mesiac, je rovnako potrebné stanoviť si presný časový plán sťahovania, teda kedy a v akom poradí budú jednotlivé miestnosti presťahované.

Dva týždne pred presťahovaním je nevyhnutné písomne mať potvrdený termín sťahovania od všetkých firiem, ktoré majú na starosti presťahovanie. Takisto je potrebné vybaviť všetky náležitosti spojené s odovzdávaním starých priestorov vrátane vyúčtovania za energie a odovzdávacieho protokolu.

Počas posledného týždňa pred presťahovaním budete musieť skontrolovať, aký je stav nového prenajatého priestoru s prenajímateľom a skontrolovať stav energií v budove. Je žiaduce všetky hodnoty si poznačiť. Ak ostáva do sťahovania jediný deň, vyčleňte si ho na prenesenie dôležitých podkladov pre sťahovanie do nových priestorov.

Sťahovanie sa teda nie je jednoduchá záležitosť, obzvlášť, ak ide o sťahovanie firiem. Oplatí sa preto nechať si poradiť od skúsenejších a nechať si pomôcť od sťahovacích spoločností, ktoré sťahovanie firiem robia bežne.