Ako založiť živnosť?

Rozhodli ste sa podnikať ako takzvaná samostatne zárobkovo činná osoba. Či už vás k tomu vedie túžba zbaviť sa zamestnaneckého pomeru alebo si chcete len trochu privyrobiť popri práci, vaše prvé kroky by mali viesť na živnostenský úrad. V dnešnom článku sa bližšie pozrieme na to, ako postupovať pri založení živnosti.

Výber živnosti

Pokiaľ sa rozhodnete podnikať ako fyzická osoba, musíte si predovšetkým správne zvoliť druh svojej živnosti. Zatiaľ čo na voľnú živnosť nepotrebujete okrem všeobecných podmienok (vek aspoň 18 rokov, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a žiadne dlhy voči poisťovniam alebo štátu) splniť nič ďalšie, pri remeselných, viazaných alebo pri koncesovaných živnostiach je potrebné mať aj príslušné vzdelanie či prax.

Registračný formulár

O živnostenské oprávnenie možno požiadať na ktoromkoľvek živnostenskom úrade v Slovenskej republike, kde vyplníte registračný formulár. Podanie možno urobiť osobne alebo elektronicky. Pri osobnom podaní nemusíte vypĺňať registračný formulár v papierovej podobe sami. Všetky potrebné informácie s vami vyplní priamo pracovník živnostenského úradu.

Kedy sa už môže podnikať?

Pri ohlasovacích živnostiach (voľné, remeselné, viazané) môže živnostník začať podnikať už dňom ohlásenia živnosti, to je dňom, kedy na úrade podal ohlásenie živnosti. Pri koncesovaných živnostiach môže dotyčný začať podnikať, keď nadobudne právoplatnosť udelenia koncesie. Založenie živnosti však nie je zadarmo.

Finančný úrad

Akonáhle dostanete výpis zo živnostenského registra, musíte sa ísť zaregistrovať ako samostatne zárobkovo činná osoba ďalej len SZČO na príslušný finančný úrad. Registráciu nemôžete vybaviť na ľubovoľnom úrade, ale na úrade, pod ktorý spadáte svojím trvalým bydliskom.

Ak na založenie živnosti nemáte čas, nervy či si na to netrúfate, môžete to zveriť do rúk firmám, ktoré sa tým živia a všetky potrebné administratívne úkony vybavia za vás za malý poplatok.