Archív autora

0

Vymáhanie pohľadávok

V prípade, že vám niekto dlhuje peniaze aj napriek tomu, že uplynula lehota splatnosti, určite viete, že by ste sa bez odkladu mali obrátiť na právnikov. Otáľať sa s tým neoplatí, nakoľko čas hrá proti vám a každým dňom ste bližšie k uplynutiu premlčacej doby, kedy na dlhované peniaze už nemusíte mať

0

Aké predpoklady musí spĺňať advokát?

Mnoho ľudí sa domnieva, že advokátom sa automaticky stáva ten, čo skončí vysokú školu v odbore právo. Nie je tomu však tak. Medzi podmienky, ktoré je potrebné splniť pre zaradenie do zoznamu advokátov však samozrejme patrí aj absolvovanie právnickej fakulty na jednej z našich (alebo zahraničných) vysokých škôl. Spĺňať však treba aj

0

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ak máte voči svojmu dlžníkovi pohľadávku a už dávno uplynula lehota na jej splatenie, mali by ste sa obrátiť na právnika. Avšak na to, aby bola táto pohľadávka uspokojená musí byť možné ju vymôcť. To znamená, že každý vzťah, na základe ktorého vám niekto dlhuje peniaze by ste mali riadne ošetriť zmluvou,

0

Kedy vyhľadať právnika?

Advokátske kancelárie a rôzne iné spoločnosti poskytujú klientom širokú škálu právnych služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo ohľadom rôznorodých problémov, vypracovanie dokumentov a zmlúv či právne analýzy. Ďalšou dôležitou službou najmä pre podnikateľov je vymáhanie pohľadávok, rozhodcovské konania, konania pred súdom a exekúcia. Možno si poviete, že vzory všetkých zmlúv sú predsa na internete

0

Čo je exekúcia?

Exekúcia je vlastne nútený výkon rozhodnutia, ktoré vykonáva exekútor. Tým nemôže byť ktokoľvek, ale presne tak ako je tomu aj pri advokátovi, musí mať právnické vzdelanie. Takisto musí byť táto osoba bezúhonná a plne spôsobilá na všetky právne úkony. Samozrejme, exekútor musí mať za sebou určitú prax a tiež absolvované odborné skúšky.

0

Na čo je dobrá exekúcia?

Keby vo svete všetko fungovalo tak ako má a ľudia boli čestní, dochvíľni, solventní a zodpovední, zákony a úpravu exekúcií či súdnych konaní by sme pravdepodobne nepotrebovali. Bohužiaľ, opak je pravdou a hlavne v posledných rokoch sa často stáva, že vaša pohľadávka nebola splatená ani napriek dlhej lehote splatnosti. V takomto prípade