Bez reklamy to nejde

Bez kvalitnej reklamy je zviditeľnenie vašej webovej stránky omnoho ťažšie. Správna PR agentúra prináša riešenie i pre vás. My sa do sveta reklamy rozumieme, a preto vám pomôžeme zvoliť najadekvátnejšiu formu reklamných kampaní.

Výber reklamných kampaní spočíva vo viacerých aspektoch, ktoré rešpektujeme a na ich základe dokážeme spraviť z vašej webovej stránky hotový magnet na zákazníkov. Existuje niekoľko najpopulárnejších foriem reklamy, no každá z nich je vhodná na iný druh stránok. Jednou z najefektívnejších platených foriem reklamných kampaní je PPC reklama. Ide o reklamu, kde sa neplatí za jej zobrazenie, ale až za to, že si ju niekto rozklikne.

Ďalším obľúbeným typom je tzv. direct mailing, teda posielanie reklám na e-mailové adresy zákazníkov. Jednou z výhod je, že môžete svojim potenciálnym zákazníkom posielať reklamy blízke ich záujmom.

Medzi najmenšie reklamné kampane patria bannery, pod ktorými rozumieme malé obrázky umiestnené najmä na portáloch s vysokou návštevnosťou.

Výber správnej reklamy je veľmi dôležité, najmä ak chcete byť v dobe silnej konkurencie skutočne úspešní.

 

40931_coca-cola_street_ad