Advokáti

0

Viac ciest ako ukončiť podnikanie

Rozhodli ste sa ukončiť svoje podnikanie? Máte nevýnosný biznis, alebo ste si jednoducho povedali dosť? Rozhodli sme sa priniesť vám niekoľko užitočných rád. Ak máte živnosť… Musíte ísť na príslušný úrad, podľa trvalého bydliska, kde vyplníte žiadosť o zrušenie živnosti aj s presným dátum dňa, od kedy má byť vaše podnikanie zrušené.

0

Niekoľko spôsobov, ako ukončiť podnikanie

Nech sa vo vašom podnikaní venujete čomukoľvek, pokiaľ nemáte vybudovanú slušnú klientelu a neponúkate zaujímavé služby, zrejme sa vám bude dýchať ťažšie. Nie vždy je teda podnikanie úspešné, a tu sú spôsoby, ako ho ukončiť. Likvidácia Ak vás vaše podnikanie nenapĺňa, no zároveň nemáte žiadne záväzky voči svojim veriteľom, prípadne majetok vašej spoločnosti dosahuje

0

sdfasf sdf af fasd fasdf sd

0

Výkon advokácie

Práca advokátov je skutočne náročná, zložitá a v mnohých prípadoch nedocenená. Často sa stretávajú s rôznymi osudmi ľudí, vypočujú ich a snažia sa im pomôcť zo všetkých síl, čo sa však v reále nemusí odraziť na výsledku. Neraz vidíme, ako človek, ktorému by sme priali niekoľko rokov za mrežami vyviazne s podmienkou

0

Kto môže byť advokátom?

Práca v advokátskej kancelárii je naozaj veľmi náročná. Denne sa právnik musí vysporiadať často aj s neľahkými osudmi ľudí, ktorí sa na jeho služby bezvýhardne spoliehajú. Neraz advokát plní vlastne úlohu psychológa, ktorý sa musí vžiť do klientovej situácie a snažiť sa ho pochopiť tak, aby pre ňho mohol urobiť čo najviac,

0

Pomoc skúseného advokáta je na nezaplatenie!

Medzi hlavné úlohy advokáta patrí hájenie vašich záujmov a práv pred súdom, no tiež poskytovanie právneho poradenstva, vypracovávanie zmlúv a právnych rozborov v rôznych oblastiach práva. Vo veľkých advokátskych kanceláriách majú zväčša odborníkov, ktorí sa špecializujú len na to-ktoré právne odvetvie, čo zaručuje ich absolútnu profesionalitu, znalosť právnych predpisov z predmetnej oblasti,

0

Venujte dostatok času a pozornosti prevencii

Výkon advokácie je viazaný na splnenie viacerých podmienok, medzi ktoré patrí získanie titulu na jednej z právnických fakúlt, tiež úspešné zloženie advokátskych skúšok, ktorým predchádzala koncipietnská prax. Medzi osobnostné predpoklady určené zákonom sa radí bezúhonnosť, no advokát tiež rozhodne musí byť čestný, svedomitý, dôveryhodný, zodpovedný a v neposlednom rade pracovitý. Všetci si

0

Aké predpoklady musí spĺňať advokát?

Mnoho ľudí sa domnieva, že advokátom sa automaticky stáva ten, čo skončí vysokú školu v odbore právo. Nie je tomu však tak. Medzi podmienky, ktoré je potrebné splniť pre zaradenie do zoznamu advokátov však samozrejme patrí aj absolvovanie právnickej fakulty na jednej z našich (alebo zahraničných) vysokých škôl. Spĺňať však treba aj

0

Kedy vyhľadať právnika?

Advokátske kancelárie a rôzne iné spoločnosti poskytujú klientom širokú škálu právnych služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo ohľadom rôznorodých problémov, vypracovanie dokumentov a zmlúv či právne analýzy. Ďalšou dôležitou službou najmä pre podnikateľov je vymáhanie pohľadávok, rozhodcovské konania, konania pred súdom a exekúcia. Možno si poviete, že vzory všetkých zmlúv sú predsa na internete