Ako na to

0

Rozhovor s Jánom Müllerom, partnerom spoločnosti PARTNERS GROUP SK

Ako by ste zhodnotili rok 2016 v spoločnosti PARTNERS GROUP SK? Z pohľadu všetkých relevantných ukazovateľov máme za sebou rekordný a historicky najúspešnejší rok. Bez ohľadu na to, či hovoríme o obchodných výsledkoch alebo o kvantitatívnom náraste počtu našich spolupracovníkov, rok 2016 bol vskutku mimoriadny. V uplynulom roku sme zároveň opätovne potvrdili postavenie trhového lídra v oblasti

0

Allexis radí, ako znížiť výdavky v businesse

Najľahšia cesta, ako prísť o peniaze? Podnikanie. Plánujete rozbehnúť svoj vlastný business, alebo už podnikáte a nepáčia sa vám vaše vysoké výdaje? Poradíme vám jednoduché spôsoby, ako ich znížiť bez toho, aby vaše podnikanie utrpelo.

0

Ako zvýšiť predaj určitého výrobku?

Vraví sa, že v dnešnej dobe nie je umenie niečo vyrobiť, ale predať to. Preto sa mnohí jednotlivci začali orientovať na psychológiu predaja, pričom významným prostriedkom ovplvňujúcim odbyt určitého produktu je reklama. Pri reklame vysielanej v televízii či rádiách, no tiež pri tej, ktorá jej umiestnená v dennej tlači alebo na billboardoch

0

Je hospodárska prosperita firmy spojená s dobrými vzťahmi s verejnosťou?

PR agentúry pôsobia v oblasti vzťahov s verejnosťou – public relation, čo je vlastne len iné, no zaužívané označenie pre spomínaný vzťah. Ide najmä o vytváranie určitého mena firmy, zdokonaľovanie v komunikácii s novinármi, klientami, no PR agentúra sa tiež stará o riadny chod vnútropodnikovej komunikácie, kampane a výstavy spojené s propagáciou

0

Čo sú to vzťahy s verejnosťou – Public Relations?

Public relation je síce anglický, no zaužívaný názov pre vzťahy s verejnosťou. Čo si však pod týmto slovným spojením treba predstaviť? Ide vlastne o propagáciu klienta, jeho firmy alebo podniku, produktu, tovaru, služieb a v neposlednom rade o vytváranie dobrej reputácie a mena spoločnosti. PR agentúra, ktorá sa o vzťahy s verejnosťou