Pohľadávky

0

Prenechajte vymáhanie pohľadávok odborníkom!

Mnohých podnikateľov začal v poslednej dobe trápiť nový a nie príliš príjemný fenomén – a to nesplácanie pohľadávok od nezodpovedných a nespoľahlivých dlžníkov. Tým možno síce predajú produkt s následnou platbou na faktúru, avšak následne prichádza problém, keď platba nie a nie prísť. Ako tento problém riešiť? Väčšina veriteľov volí konzervatívny prístup a snaží sa využívať bežné komunikačné kanály,

0

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávok?

Pohľadávky vznikajú pri nesplatení dlhu dlžníka veriteľovi. Medzi najčastejšie patria určite pôžičky, nesplatené faktúry a tiež zmenky. Na vymáhanie dlhov sa zameriavajú vymáhacie spoločnosti, ktoré spolupracujú s advokátskymi kanceláriami a majú vo vymáhaní už bohaté skúsenosti.

0

Vymáhanie pohľadávok

V prípade, že vám niekto dlhuje peniaze aj napriek tomu, že uplynula lehota splatnosti, určite viete, že by ste sa bez odkladu mali obrátiť na právnikov. Otáľať sa s tým neoplatí, nakoľko čas hrá proti vám a každým dňom ste bližšie k uplynutiu premlčacej doby, kedy na dlhované peniaze už nemusíte mať

0

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ak máte voči svojmu dlžníkovi pohľadávku a už dávno uplynula lehota na jej splatenie, mali by ste sa obrátiť na právnika. Avšak na to, aby bola táto pohľadávka uspokojená musí byť možné ju vymôcť. To znamená, že každý vzťah, na základe ktorého vám niekto dlhuje peniaze by ste mali riadne ošetriť zmluvou,