Postupy

0

Prevod firmy je tiež cestou skončenia podnikania

Vlastniť niekoľko firiem naraz môže byť v istých situáciách výhodné. Viete medzi nimi navzájom presúvať finančné prostriedky, prípadne si robiť navzájom reklamu, prípadne využívať zamestnancov z viacerých firiem a operatívne ich presúvať. Výhody sa však začnú strácať pri pohľade na to, čo vlastníctvo viacerých spoločností zahŕňa. Predovšetkým v čase, keď žijeme vo svete daňových licencií, pri

0

Zlúčenie spoločností je vhodným ukončením podnikania

Činnosť jednej firmy sa môže skončiť viacerými spôsobmi. Buď je to ten pozitívny, že sa firma zlúči s inou firmou, alebo sa zmení právna forma podnikania či predmet podnikania firmy. Všetky tieto zmeny sú pozitívne vtedy, keď prichádza zmena k niečomu lepšiemu a preto sa stará firma ruší. V opačnom prípade môže ísť o bankrot či vyhlásenie

0

Allexis radí, ako znížiť výdavky v businesse

Najľahšia cesta, ako prísť o peniaze? Podnikanie. Plánujete rozbehnúť svoj vlastný business, alebo už podnikáte a nepáčia sa vám vaše vysoké výdaje? Poradíme vám jednoduché spôsoby, ako ich znížiť bez toho, aby vaše podnikanie utrpelo.

0

Je hospodárska prosperita firmy spojená s dobrými vzťahmi s verejnosťou?

PR agentúry pôsobia v oblasti vzťahov s verejnosťou – public relation, čo je vlastne len iné, no zaužívané označenie pre spomínaný vzťah. Ide najmä o vytváranie určitého mena firmy, zdokonaľovanie v komunikácii s novinármi, klientami, no PR agentúra sa tiež stará o riadny chod vnútropodnikovej komunikácie, kampane a výstavy spojené s propagáciou

0

Čo sú to vzťahy s verejnosťou – Public Relations?

Public relation je síce anglický, no zaužívaný názov pre vzťahy s verejnosťou. Čo si však pod týmto slovným spojením treba predstaviť? Ide vlastne o propagáciu klienta, jeho firmy alebo podniku, produktu, tovaru, služieb a v neposlednom rade o vytváranie dobrej reputácie a mena spoločnosti. PR agentúra, ktorá sa o vzťahy s verejnosťou