Public relations

0

Je hospodárska prosperita firmy spojená s dobrými vzťahmi s verejnosťou?

PR agentúry pôsobia v oblasti vzťahov s verejnosťou – public relation, čo je vlastne len iné, no zaužívané označenie pre spomínaný vzťah. Ide najmä o vytváranie určitého mena firmy, zdokonaľovanie v komunikácii s novinármi, klientami, no PR agentúra sa tiež stará o riadny chod vnútropodnikovej komunikácie, kampane a výstavy spojené s propagáciou

0

Čo sú to vzťahy s verejnosťou – Public Relations?

Public relation je síce anglický, no zaužívaný názov pre vzťahy s verejnosťou. Čo si však pod týmto slovným spojením treba predstaviť? Ide vlastne o propagáciu klienta, jeho firmy alebo podniku, produktu, tovaru, služieb a v neposlednom rade o vytváranie dobrej reputácie a mena spoločnosti. PR agentúra, ktorá sa o vzťahy s verejnosťou