Hämmerle 3P: Tip na kvalitní ohýbací lis

Ohýbání představuje proces tváření. Lze ho provádět ručně, ovšem ve strojírenském provozu jsou pro větší efektivitu, ale i přesnost používané ohýbací lisy. Ty jsou různé. Velmi oblíbeným je Hämmerle 3P, který si v tomto článku přiblížíme.

 

Ohýbání jako proces tváření

Ohýbání můžeme charakterizovat jako deformování plechů do různých úhlů. Při této činnosti je třeba dbát různých zásad. Především je nutné brát v potaz charakter materiálu. Ne každý je pro toto tváření vhodný. Nutné je vycházet především z tloušťky, tvárnosti a dalších parametrů. Materiály lze ohýbat do tvaru U, ale je také možné přistoupit k ostrému ohýbání do tvaru V.

Při ohýbání dochází ke stlačování vláken na vnitřní straně a k jejich protahování na straně vnější. Vzniká tak na obou stranách napětí, mezi nímž je ještě neutrální osa, která je bez napětí.

 

Představme si ohýbací lis Hämmerle 3P

Jak jsme si uvedli v úvodu, ohýbání je možné provádět ručně či strojově. K ručnímu ohýbání se používá svěrák, kleště, kovadlina, případně jiné pomůcky.

Ve strojních podnicích se však více využívají stroje, které lze dělit podle různých kritérií, třeba podle konstrukce či pohonu. Při volbě optimálního zařízení také berte v potaz rozpočet, velikost podniku, materiály, s nimiž budete pracovat atd. Přístroje jsou různě složité a liší se i svou flexibilitou.

Konkrétním ohýbacím strojem, který se na trhu těší velké oblibě, je Hämmerle 3P. Využívá se pro velké množství operací a jeho hlavní výhodou je vysoká míra přesnosti opakování. Díky jeho konstrukci dosáhnete konstantního rozložení ohýbacích sil a oceníte rovněž kompenzaci vnějších vlivů i samotného stroje. Hodí se pro ohýbání velkých plechů, je efektivní, hospodárný, flexibilní a snadno se ovládá.

Hämmerle 3P si najde uplatnění v různých provozovnách. Zaujal vás tento stroj? Seznamte se detailněji s jeho parametry.