Jak se řeže v průmyslu? Třeba laserem…

Technologie umožňující řezání rozmanitých materiálů se neustále zlepšují a tím se zefektivňuje práce v různých oborech. Jednou z metod je řezání laserem. Využívá se už delší dobu. I zde však dochází časem k inovacím a díky tomu přináší stále větší možnosti.

 

O řezání laserem

Řezání laserem je využíváno pro dělení nejrůznějších materiálů, ať už těch měkčích (papír, dřevo, textilie, korek), ale řezat tímto přístrojem lze i kovy (ocel, měď, hliník, mosaz atd.).

Pro účely dělení materiálů se využívají především CO2 a vláknové lasery. Mohou být zabudované v robotických systémech a díky tomu umožňují 3D laserové řezání. To znamená, že lze vyřezávat různé tvary v prostoru. Kromě toho, že jsou lasery (ať už CO2 nebo vláknové) zabudované v 3D robotických systémech, mohou být v plotterových systémech, ale také se využívá laser pro „remote cutting“ (vzdálené řezání).

Uvedli jsme si dva typy laserů. Modernější je vláknový. U něj vzniká laserový paprsek v aktivním vláknu. Transportním vláknem je pak vedený k řezací hlavě stroje. Jeho výhody oproti CO2 laseru spočívají především v tom, že dokáže generovat dvojnásobný výkon s využitím stejného množství energie. Díky tomu je efektivnější. Nejčastěji se v průmyslu využívají k řezání tenkých a středně silných plechů. Jak jsme si uvedli, dobré uplatnění má také při 3D řezání laserem. Díky tomu lze vytvořit různé výlisky a profily. Z dalších přístrojů si ještě uveďme diskové, polovodičové či ND-YAG.

Kromě řezání se dá laser využít k jiným činnostem v průmyslu. Mezi ně patří svařování, vrtání, kalení, značkování atd. Své uplatnění nachází také v mnoha dalších oborech.

 

A co řezání vodou?

Existují různé způsoby řezání, tedy dělení. Využití konkrétního způsobu vychází z materiálu, který je třeba řezat, ale i z provozu a jeho nároků. Řezání může být ruční nebo strojové. Je zřejmé, že jde-li o velký podnik, bude využívaná druhá varianta.

Vedle řezání laseru je také často využívané řezání vodou, respektive vodním paprskem. Uplatňuje se při dělení rozmanitých materiálů. Tato metoda je přesná, ekologická a má i další výhody.