Kroky, ktoré musíte zvážiť pred investovaním

Kroky, ktoré musíte zvážiť pred investovaním
Máte volné peniaze a neviete do čoho a ako ich investovať? Veľa ľudí, ktorý chcú investovať sú úplnými laikmi v investovaní a preto vám poradíme, čo je pri investovaní dôležité:
– Vybrať správnu všeobecnú oblasť investícií (investičnú kategóriu), na ktorú sa zameriate,
– Vybrať vhodný typ investičného produktu,
– Zvoliť vhodnú formu investovania.
Nezabudnite ani na tieto faktory, dôležité pri investovaní:
– Kedy budete investované peniaze potrebovať naspäť (investičný horizont),
– Koľko o investovaní viete (investičné znalosti),
– Koľko času chcete investovaniu venovať (investičné úsilie),
– Koľko a ako často chcete investovať (investičná suma a periodicita).
1. Výber investičnej kategórie
To, do akej kategórie investičných nástrojov vložíte svoje peniaze, je závislé hlavne od vášho investičného horizontu. Pritom platí, že čím kratší horizont, tým nižší potenciál cenových výkyvov hľadáme. Vhodná investičná kategória v závislosti od časového horizontu. Ak je pre vaše peniaze vhodnou investičnou kategóriou termínovaný vklad, informujte sa o konkrétnych vkladových produktoch vo svojej (alebo konkurenčnej) banke. Ak je váš horizont dlhší ako 3 roky, prečítajte si bod 2. a 3.
2. Výber investičného produktu
Či už dlhopisy alebo akcie, existuje viacero rôznych spôsobov, akým do nich investovať. Nazvime ich „investičné produkty“. V zásade môžete investovať buď do konkrétnych dlhopisov/akcií alebo do fondov. A v rámci fondov môžete investovať do fondov aktívne riadených alebo do pasívnych, tzv. indexových. Výber konkrétneho „produktu“ bude závisieť od úrovne vašich  investičných znalostí a od miery ochoty venovať investovaniu čas a úsilie.
3. Výber formy investovania
Rozhodnúť sa, či investovať sám, s niekým, alebo zveriť správu svojich financií profesionálnym investorom vo fondoch, je posledným z troch základných krokov. Okrem znalostí a ochoty venovať investovaniu čas a úsilie tu vstupuje do hry aj výška a častosť vašich investícií.