Kvalitné technické preklady!

Keď sa povie slovné spojenie technické preklady mnohí z nás ani netušia, čo by si mali pod týmto pojmom predstaviť. Nejde však o nič viac a o nič menej, ako o preklady návodov na použitie, rozličných manuálov či technických príručiek. Takisto môže ísť o preklady technických noriem, rôznych predpisov vo výrobných podnikoch, halách či továrňach. Pod technickými prekladmi rozumieme aj preklady potrebné na prevádzkovanie softvéru či iných moderných elektronických systémov.

Pýtate sa, kde zoženiete ľudí, ktorí takýto typ prekladov robia? Boli by ste prekvapení, pretože v dnešnej dobe sa na tento typ prekladov špecializuje už viacero spoločností. Niektoré z nich už roky ponúkajú svojim zákazníkom služby v oblasti prekladov technickej dokumentácie, prekladov technických špecifikácií, príručiek na obsluhu strojov a zariadení či prekladov rôznej dokumentácie k strojom dovážaným zo zahraničia. Na tieto spoločnosti sa môžete obrátiť v prípade potreby prekladu z angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, taliančiny, ruštiny, no nezaskočíte ich ani japončinou či čínštinou.

Keďže technické preklady si vyžadujú určitú presnosť, prekladateľmi tohto typu prekladov sú kvalifikovaní prekladatelia, ktorí sú odborne zameraní na niektorú z technických oblastí, či už ide o strojníctvo, automobilový priemysel, elektrotechniku, telekomunikácie, ekológiu alebo jadrovú energetiku. Títo prekladatelia sú svojim zákazníkom k dispozícii nepretržite. V prípade obzvlášť náročného prekladu pochádzajúceho zo zložitého a veľmi citlivého odboru, ponúkajú mnohé prekladateľské spoločnosti spoluprácu s konkrétnymi odborníkmi, ktorí sa nešpecializujú na preklad, ale na odvetvie, z ktorého technický preklad pochádza. Bežnou praxou je aj skutočnosť, že pri rozsiahlych technických prekladoch sa používa glosár, ktorý obsahuje konkrétnu technickú terminológiu.