Na čo myslieť, ak hľadáte odborníka na právne preklady

Ak disponujete právnym textom, ktorý je v cudzom jazyku alebo ho potrebujete preložiť zo slovenčiny, nevyhnutnosťou je preklad od odborníka na právo. Prekladateľ, ktorý je kompetentný aj v oblasti práva, totiž okrem znalosti odbornej právnej terminológie disponuje aj vedomosťami z oblasti práva a legislatívy, môžete mať teda istotu, že daný právny dokument bude preložený správne aj z tohto hľadiska. Nezriedka sa stáva, že právne preklady majú na starosti samotní právnici, advokáti alebo ľudia, ktorí sú určitým spôsobom prepojení s právnickou praxou.

Majú teda relevantné informácie o tom, ako treba právne preklady robiť čo najpresnejšie a s ohľadom na pôvodný text a zákonník. Medzi najčastejšie dokumenty, kde je potrebné dodržiavať spomínané kritériá, patria napríklad obchodné zmluvy či kontrakty, pracovné zmluvy, návrhy zákonov či samotné zákony, patenty alebo sporová komunikácia. V praxi však platí, že akékoľvek právne preklady vyžadujú prax z právnej sféry.