Nepokazte dojem zlým odovzdaním vizitky

Perfektná vizitka ešte nie je zárukou úspechu. Všetko môžete pokaziť zlým predaním vizitky, čo sa môže odraziť na následnej komunikácii s osobou, ktorej ste vizitku dali. Preto si v dnešnom článku povieme ako by malo vyzerať správne predanie vizitky.

Predávanie vizitky

Odovzdávanie vizitky sa nedeje náhodne. Všeobecne sa odporúčajú dva spôsoby, kedy vizitku odovzdať – buď nasleduje výmena vizitiek hneď po úvodnom zoznámení a predstavení alebo až pri rozlúčke. Druhý spôsob sa používa viac pri neplánovaných stretnutiach, kedy skutočne predznamenáva záujem udržiavať do budúcna kontakt.

Kto začína

Kto by mal odovzdávať vizitku ako prvý? Etiketa hovorí o tom, že ak ide o návštevu, odovzdáva vizitku  ako prvý hosť a až potom hostiteľ. V ďalších prípadoch sa odovzdávanie vizitiek príliš nelíši od spoločenských konvencií uplatňovaných napríklad pri pozdrave – starší odovzdáva vizitku mladšiemu, spoločensky vyššie postavený človek nižšie postavenému, obchodný zástupca klientovi, žena mužovi.

Správnou rukou

Vizitku sa sluší odovzdať tak, aby ju príjemca mohol pri prevzatí okamžite prečítať a nemusel ju otáčať ani obracať. Rozhodne neurobíte chybu, keď odovzdáte vizitku pravou rukou. V niektorých krajinách ako sú arabské štáty či India by ste podaním vizitky ľavou rukou mohli dokonca uraziť.

Prijatú vizitku si prezrite

Zasunúť podávanú vizitku bez prečítania len tak do vrecka je jedna z najhorších vecí, čo môžete urobiť. Je to ako keby ste ju skrčili a hodili do koša. Vizitku nemusíte študovať pod mikroskopom, ale aspoň slušne letmo prečítať a dôstojným spôsobom uložiť. Dojem môžete vylepšiť, keď vizitku krátko okomentujete, pochválite jej prevedenie či dizajn loga.

Ešte predtým ako pristúpite k správnemu predaniu vizitky, si dajte urobiť kvalitnú vizitku v profesionálnej tlačiarni, aby ste zanechali dokonalý dojem.