Niekoľko spôsobov, ako ukončiť podnikanie

Niekoľko spôsobov, ako ukončiť podnikanie

Nech sa vo vašom podnikaní venujete čomukoľvek, pokiaľ nemáte vybudovanú slušnú klientelu a neponúkate zaujímavé služby, zrejme sa vám bude dýchať ťažšie. Nie vždy je teda podnikanie úspešné, a tu sú spôsoby, ako ho ukončiť.

Likvidácia

Ak vás vaše podnikanie nenapĺňa, no zároveň nemáte žiadne záväzky voči svojim veriteľom, prípadne majetok vašej spoločnosti dosahuje pozitívne hodnoty, likvidácia je jedným z možných riešení. Toto riešenie je tiež vhodné v prípade, ak už vo svojom podnikaní nie ste aktívny a nechcete ďalej plniť povinnosti stanovené zákonom. Pri likvidácii sa jednoducho majetok, ktorý zostane, rozdelí medzi spoločníkov.

Predaj firmy

Je vám ľúto zavesiť vaše dlhoročné podnikanie len tak na klinec? Ak nájdete vhodného a zaujímavého kupujúceho pre vašu spoločnosť, môžete zabiť dve muchy jednou ranou. Zbavíte sa povinnosti viesť firmu a zároveň môžete z úspešného predaja dosiahnuť pekný zisk. Je to zároveň jeden z najrýchlejších spôsobov, ako sa zbaviť spoločnosti.

Zrušenie spoločnosti ex offo

V návale každodenných povinností sa môže stať, že zanedbáte pri svojom podnikaní práve niektorú zo svojich zákonných povinností. Vtedy je možné požiadať o zrušenie spoločnosti z úradnej moci. Tento spôsob však môže byť pomerne zdĺhavý, nakoľko zákon nestanovil súdu lehotu na takéto zrušenie.

A čo konkurz?

Pri vyhlasovaní konkurzu vašej spoločnosti je na mieste využiť odborné advokátske služby, nakoľko naozaj nejde o jednoduchý proces. Vyhlásenie konkurzu prichádza do úvahy najmä vtedy, ak je vaša spoločnosť v úpadku. Teda v prípade platobnej neschopnosti alebo predlženia. Majetok spoločnosti sa speňaží a z výťažku budú uspokojení vaši veritelia. Tento spôsob ukončenia podnikania je pomerne časovo náročný, no nie je lepšieho pocitu, než keď sa zbavíte dlhov.