Niekoľko výhod prečo rezať s 3D laserom

Rezanie laserom je v d nešnej dobe jedným z najrozšírenejších spôsobov rezania. Najviac je využívané najmä pri rezaní kovov. Taktiež je 3D laserové rezanie populárne aj pri rezaní hliníku a zliatin, ale taktiež je časté rezanie aj polyesteru a skla. Prečo sú práve 3D lasery toľko používané? Nachystali sme pre vás niekoľko príkladov, prečo je tento druh rezania naozaj dobrý.

3D lasery majú hladký rez

3D laserové rezacie stroje majú veľa výhod. Tou najvýznamnejšou je nepochybne ich presnosť. 3D laserový rezací stroj zaisťuje, že fotóny sú vo zväzku rozdelené rovnomerne, alebo dosť pravidelne, vďaka čomu vzniká hladký rez a rezací stroj šetrí dodatočné opracovanie rezaných plôch.

Laserový lúč môže vytvárať rôzne tvary

Laserový lúč má minimálnu rozbiehavosť (je naozaj presný) a vysokú výstupnú intenzitu. Môže vytvárať buď jednoduchú stopu, alebo zložitejšie, pravouhlé aj kruhovo symetrické obrazce, preto býva využívaný v rôznych priemyselných odvetviach. 3D laser môže slúžiť okrem rezania aj napríklad na zváranie, alebo k iným druhom činností.

Vysoká rýchlosť a využiteľnosť

Rezacie stroje, ktoré používajú k deleniu laser, môžu rezať rôzne druhy materiálov. Je možné ich využiť na všetky typy ocelí, hliníkové zliatiny, plasty alebo na rezanie keramických materiálov, či skla. Okrem vysokej presnosti je veľkou výhodou aj rýchlosť rezania, ktorej sa iné typy rezacích strojov nevyrovnajú.

3D lasery vo výrobe? Cena zodpovedá kvalite

Pri rezaní 3D laserom sa cena odvíja od rezaného materiálu, jeho hrúbky, zložitosti geometria i počtu rezov. 3D laserové rezacie stroje sú vysoko produktívne, preto sa ich využitie vo výrobe rozhodne vyplatí, rovnako ako napríklad investície do priemyselných robotov. Síce prvotná investícia do strojov môže byť vyššia, ale doba je moderná a stále sa posúva a bez inovácii neudržíte krok. Veríme, že dôvody prečo používať tento druh rezania vám uľahčili rozhodovanie.