Podniková mobilita

Podniková mobilita

Medzi najaktuálnejšie témy mnohých informačno-technologických oddelení patrí nepochybne podniková mobilita. Spoločnosti a firmy sa snažia nájsť riešenia, ktoré im umožní mobilitu zvládnuť bezpečne a komplexne. Enterprise Mobility Management je anglický výraz, ktorý môžeme voľne preložiť ako manažment, zaoberajúci sa podnikovou mobilitou, ktorý sa pomaly ale isto stáva súčasťou podnikových informačných technológii a je doslova nevyhnutný.

 Pod podnikovou mobilitou rozumieme schopnosť IT oddelenia každého podniku poskytovať užívateľom bezpečné aplikácie a dáta na akomkoľvek zariadení. Predstavujú významnú úlohu, hoci sú často zväzované rôznymi zvyklosťami zamestnancov, ktorý si do práce nosia vlastné zariadenia a tak IT nemá dosah na správu a zabezpečenie ich obsahu. Pritom podniková mobilita by mala pokrývať všetky kľúčové oblasti a mala by sa postarať o zabezpečenie aplikácií, správu dát, zjednotenie identity naprieč aplikáciám.

mark-516277_1280

Podniková mobilita umožňuje slobodu voľby a zjednoteného prístupu. Užívatelia po celom svete dnes vyžadujú slobodnú voľbu zariadenia, ktoré používajú a súčasne chcú používať rôzne aplikácie na ľubovoľnom počítačovom či mobilnom zariadení, aby nemuseli neustále používať svoje prihlasovacie údaje. Vyžadujú zjednotené identity v rámci prístupu k mobilným aplikáciám, aby mali prístup ku všetkým dokumentom a e-mailom. Preto pri zaisťovaní podnikovej mobility hrajú sloboda voľby a zjednotený prístup kľúčové roly.

Pri vytváraní a riešení podnikovej mobility by si jednotlivé podniky mali dať záležať na plnohodnotnom prehliadači pre mobilné prístupy ku stránkam na firemnom intranete, na prístupe k dokumentom ako aj ku kontaktom či kalendárom. Mnoho firiem preto kladie dôraz na informačné technológie zamerané na správu, bezpečnosť a kontrolu nad aplikáciami a s nimi spojenými dátami.