Poistka na úver sa pre každý prípad zíde

Poistka na úver sa pre každý prípad zíde

Čo je to vlastne poistenie, ako sa dá definovať? Najčastejšie ho definujeme ako prenesenie rizika z jedného subjektu na druhý za určitý poplatok. Poistenia majú v našich životoch nenahraditeľnú úlohu, niektoré sú totiž aj zákonom stanovené (dôchodkové, úrazové), alebo povinné(napríklad PZP pri vozidlách).

V skratke platí, že čím je pri nejakej veci či činnosti riziko vyššie, tým viac sa oplatí uzatvoriť poistenie. A nie sú snáď úvery istým spôsobom rizikové? Pri požičaní peňazí totiž vždy existuje riziko, že ich kvôli istým okolnostiam potom nebudete môcť splatiť. Chrániť vás môže práve účinné a efektívne poistenie úverov.

V prvom rade si ešte trochu definujme podmienky poistení, úverov, a podobne. Pri úveroch v podstate ide o vzťah veriteľa a dlžníka, pri ktorom veriteľ poskytuje dlžníkovi určité finančné prostriedky, pričom ten sa zaväzuje ich splatiť spolu s úrokom ako cenou za úver. Nechceme privolávať pohromu, ale aj dlžník v momentálne dobrej finančnej kondícii (napr. s dobrým príjmom či vyšším majetkom) sa vplyvom rôznych nečakaných zmien môže dostať do situácie, že úver nebude môcť splácať. V týchto chvíľach sú len tri riešenia – buď sa dlžník zmobilizuje a úver všetkými možným prostriedkami splatí, alebo bude na splatenie úveru vyhlásená exekúcia na jeho majetok, alebo sa v poslednom prípade vyplatí požadovaná splatná výška úveru z uzavretého poistenia. Myslíme si, že práve posledná možnosť spočívajúca vo vyplatení prostriedkov z poistky je najmenej ,,bolestivá“ a zároveň aj najmenej finančne nákladná. Je dobré, že tieto poistenia úverov poskytujú aj samotné banky, čiže pre ich získanie nemusíte chodiť až tak ďaleko. V rámci jednotlivých poistení sa sumy samozrejme líšia, my vám však poistenie úverov v princípe môžeme rozhodne len odporučiť.