Portálové riešenia

Portálové riešenie v podobe vlastného tematického portálu v dnešnej dobe výrazne podporuje znalosť značky a obchodné výsledky. Podstatou každého portálového riešenia je častá aktualizácia a publikácia článkov. Dá sa povedať, že základom portálu je sústredenie veľkého množstva článkov na jednom mieste. Toto sústredenie prináša ako celok kvalitnú informačnú hodnotu.

Tak ako všetko na svete, aj portálové riešenia majú svoje výhody a nevýhody. V praxi môžeme sledovať ich vývoj. Portál tvorí spravidla kľúčovú úlohu pri integrácii podnikových systémov. Výhodou portálových riešení je aj to, že kvalitný tematický portál výrazne podporuje značku, čo priaznivo pôsobí na obchodné výsledky. Hoci si pri návšteve portálu mnohokrát neuvedomujeme, kto za daným portálom stojí, je dokázané, že návštevník je omnoho otvorenejší a lojálnejší k dianiu na danom portáli. Medzi významné znaky každého portálu patrí permanentná aktualizácia, obsahová vyváženosť a dostatočná interaktivita.

Približovanie sa zákazníkovi prostredníctvom portálu je trendom, pri ktorom sa spoločnosti orientujú tromi smermi. Po prvé, snažia sa rozvíjať svoje webové sídlo k otvorenému portálovému riešeniu. Po druhé, snažia sa rozvíjať svoj intranetový portál a v poslednom bode sa snažia o vytvorenie vlastného tematického portálu.

Jedným z portálových riešení je aj mnohostranné multimediálne prepojenie. Na týchto portáloch sa sústreďujú zvukové, obrázkové ako aj video záznamy. Portálové riešenia sú dnes účelové – na jednej strane prostredníctvom portálu dochádza k priamej komunikácii so zákazníkom. Takáto komunikácia prebieha najčastejšie cez diskusné fóra alebo reakcie k článkom. Portály sa tiež využívajú na komunikáciu na úrovni intranetu. Predstavuje to efektívny spôsob komunikácie medzi jednotlivými pracovníkmi ako aj medzi jednotlivými pobočkami.  Kvalitné portálové riešenie je strategickým nástrojom takmer každej spoločnosti.

tree-200795_1280