Poznáte Microsoft SharePoint?

Poznáte Microsoft SharePoint?

Pod názvom Microsoft SharePoint sa skrýva aplikačná platforma, ktorá bola vyvinutá spoločnosťou Microsoft. Veľmi obľúbenou sa stala najmä vďaka širokým možnostiam použitia, pod ktoré spadá napríklad správa dokumentov a súborov, vnútropodnikové vyhľadávanie, tvorba webových stránok, portálov, rôzne typy spolupráce, správa sociálnych sietí a poskytuje  aj analytické nástroje pre podnikanie. Microsoft SharePoint poskytuje služby typu CMS, spolu s ďalšími službami a zároveň vytvára prostredie pre tvorbu, ako aj prevádzku aplikácií od iných dodávateľov.

Microsoft SharePoint je veľmi populárnou webovou platformou, ktorá je navrhnutá ako centralizovaná náhrada viacerých webových aplikácií. Môžeme teda povedať, že ide o viacúčelovú platformu na vytvárania a správu napríklad aj extranetov a webových stránok, či už spomínaných sociálnych sietí alebo internetových portálov. Prednosťami Microsoft SharePoint je bezproblémové pripájanie užívateľa k balíku programov Microsoft Office, ľahký prístup k informáciám, získavanie rôznych aktualizácií v reálnom čase. SharePoint zlepšuje aj tok práce a pomáha znižovať prepravné náklady, cestovné výdavky a viaceré organizácie je schopný podporovať takzvanou jednou serverovou farmou.

Hoci výhody a prednosti používania Microsoft SharePoint sú značné, len málokto si vie v praxi predstaviť, čo je vlastne SharePoint. Jeho charakteristika je náročnejšia aj z toho dôvodu, že je veľmi ťažké opísať ho. Plne pochopiť Microsoft SharePoint je síce ťažké, no nie je to úplne nemožné. V svojej základnej podstate je Microsoft SharePoint webový systém. To znamená, že ak sa chcete k nemu dostať potrebujete webový prehliadač s prístupom k SharePoint. Informácie sa líšia najmä v tom, ako tento systém používate, no jeho primárnou funkciou je uľahčiť spoluprácu a byť efektívnym nástrojom na komunikáciu.