PR Agnetúra – moderná cesta komunikácie z verejnosťou

PR Agnetúra – moderná cesta komunikácie z verejnosťou

PR Agentúra = “Public relations je strategický proces komunikácie, ktorý vytvára vzájomne prospešné vzťahy medzi organizáciami a ich verejnosťou.”

Čo je public relations? A ako sa líši od reklamy? 

Public Relations je často uvádzané pod skratkou PR [čítané pí ár], toto označenie pochádza z angličtiny a voľne ho možno preložiť ako “vzťahy s verejnosťou”) sú techniky a nástroje, pomocou ktorých inštitúcie alebo firma buduje a udržuje vzťahy so svojím okolím as verejnosťou, nazerá jej postoje a snaží sa ich ovplyvňovať. Jedná sa o dlhodobú cieľavedomú činnosť, ktorá by mala okrem iného zabezpečovať poskytovanie informácií verejnosti a zároveň získavanie spätnej väzby a ďalších informácií od verejnosti. Dôležitým aspektom PR je obousměrnost komunikácia, ktorú zaisťujú (napríklad na rozdiel od reklamy). PR sú dôležitou zložkou sociálnej komunikácie a kontroly.