Recyklácia tonerov

Recyklácia tonerov

Rovnako ako osobný počítač patrí aj atramentová či laserová tlačiareň medzi dnes už bežné vybavenie  našich domácností. Tlač článkov z internetu, receptov, domácich úloh či fotografií z dovolenky patrí medzi niektoré činnosti, ktorými nám tlačiarne zjednodušujú každodenný život. Či už ide o laserovú alebo atramentovú tlačiareň, obe potrebujú pravidelné dopĺňanie tlačovými náplňami. Čo robiť, keď sa spotrebujú? Čo si počať so starou náplňou?

Zloženie tonera

Aké  je zloženie práškovej farby, ktoré obsahujú tonery?  Podľa rôznych štúdií obsahujú čierne tonery najčastejšie uhlík a čiastočne zmagnetizované oxidy kovov. Ďalej sa zistilo, že tonery nie sú veľmi horľavé, ale prach z nich môže za určitých okolností vybuchnúť. Tieto štúdie uvádzajú, že tonery sa môžu pridávať do asfaltu.

Väčšina výrobcov tonerov uvádza, že tonery nie sú škodlivé pre ľudské zdravie. Napriek tomu sa objavujú lekárske správy, ktoré upozorňujú na riziká rakovinových ochorení či na nebezpečenstvo chronických bronchitíd v súvislosti s inhaláciou uhlíkového prášku, ktorý sa nachádza v tonery.

Tonery a životné prostredie

Ako je možné nakladať s tonermi čo najšetrnejšie vzhľadom k životnému prostrediu? Prvá vec, ktorú možno urobiť, je nechať si toner znova naplniť. Je to lacnejšie a ekologickejšie riešenie ako kupovať nový toner. Ako sme už uviedli, je v súlade so zákonom, ak sa kazety likvidujú v spaľovni alebo uložením na skládku. To ale neznamená, že nie je možné cartridge recyklovať.

Spôsoby recyklácie

Na trhu pôsobí viacero firiem, ktoré sa zaoberajú recykláciou tonerov. Niektoré firmy vykupujú použité tonery, ktoré rozoberajú a funkčné súčiastky používajú na náhradné diely a zvyšok končí na skládke. Iné firmy vykupujú tonery, ktoré potom rozoberajú na plasty a kov, a zvyšok potom taktiež končí v spaľovni alebo na skládke.

Ako sme zistili, tak zatiaľ neexistuje žiadna firma, ktorá by našla úplný spôsob recyklácie tonerov. Avšak aj takáto čiastočná recyklácia pomáha k ochrane životného prostredia.