advokát

0

Výkon advokácie

Práca advokátov je skutočne náročná, zložitá a v mnohých prípadoch nedocenená. Často sa stretávajú s rôznymi osudmi ľudí, vypočujú ich a snažia sa im pomôcť zo všetkých síl, čo sa však v reále nemusí odraziť na výsledku. Neraz vidíme, ako človek, ktorému by sme priali niekoľko rokov za mrežami vyviazne s podmienkou

0

Kto môže byť advokátom?

Práca v advokátskej kancelárii je naozaj veľmi náročná. Denne sa právnik musí vysporiadať často aj s neľahkými osudmi ľudí, ktorí sa na jeho služby bezvýhardne spoliehajú. Neraz advokát plní vlastne úlohu psychológa, ktorý sa musí vžiť do klientovej situácie a snažiť sa ho pochopiť tak, aby pre ňho mohol urobiť čo najviac,

0

Pomoc skúseného advokáta je na nezaplatenie!

Medzi hlavné úlohy advokáta patrí hájenie vašich záujmov a práv pred súdom, no tiež poskytovanie právneho poradenstva, vypracovávanie zmlúv a právnych rozborov v rôznych oblastiach práva. Vo veľkých advokátskych kanceláriách majú zväčša odborníkov, ktorí sa špecializujú len na to-ktoré právne odvetvie, čo zaručuje ich absolútnu profesionalitu, znalosť právnych predpisov z predmetnej oblasti,

0

Venujte dostatok času a pozornosti prevencii

Výkon advokácie je viazaný na splnenie viacerých podmienok, medzi ktoré patrí získanie titulu na jednej z právnických fakúlt, tiež úspešné zloženie advokátskych skúšok, ktorým predchádzala koncipietnská prax. Medzi osobnostné predpoklady určené zákonom sa radí bezúhonnosť, no advokát tiež rozhodne musí byť čestný, svedomitý, dôveryhodný, zodpovedný a v neposlednom rade pracovitý. Všetci si

0

Aké predpoklady musí spĺňať advokát?

Mnoho ľudí sa domnieva, že advokátom sa automaticky stáva ten, čo skončí vysokú školu v odbore právo. Nie je tomu však tak. Medzi podmienky, ktoré je potrebné splniť pre zaradenie do zoznamu advokátov však samozrejme patrí aj absolvovanie právnickej fakulty na jednej z našich (alebo zahraničných) vysokých škôl. Spĺňať však treba aj

0

Kedy vyhľadať právnika?

Advokátske kancelárie a rôzne iné spoločnosti poskytujú klientom širokú škálu právnych služieb, ktorá zahŕňa poradenstvo ohľadom rôznorodých problémov, vypracovanie dokumentov a zmlúv či právne analýzy. Ďalšou dôležitou službou najmä pre podnikateľov je vymáhanie pohľadávok, rozhodcovské konania, konania pred súdom a exekúcia. Možno si poviete, že vzory všetkých zmlúv sú predsa na internete