Ak podnikáte už nejaký čas a musíte si krvopotne zháňať klientov, tak ako väčšina malých a stredných podnikateľov na Slovensku, tak ste sa už určite stretli s výrazom Customer Relationship Management. Ide o celý prístup k zodpovednému podnikaniu, resp. aj o skupinu nástrojov, ktoré nám ho pomáhajú uskutočniť.