exekucia

0

Čo je exekúcia?

Exekúcia je vlastne nútený výkon rozhodnutia, ktoré vykonáva exekútor. Tým nemôže byť ktokoľvek, ale presne tak ako je tomu aj pri advokátovi, musí mať právnické vzdelanie. Takisto musí byť táto osoba bezúhonná a plne spôsobilá na všetky právne úkony. Samozrejme, exekútor musí mať za sebou určitú prax a tiež absolvované odborné skúšky.

0

Na čo je dobrá exekúcia?

Keby vo svete všetko fungovalo tak ako má a ľudia boli čestní, dochvíľni, solventní a zodpovední, zákony a úpravu exekúcií či súdnych konaní by sme pravdepodobne nepotrebovali. Bohužiaľ, opak je pravdou a hlavne v posledných rokoch sa často stáva, že vaša pohľadávka nebola splatená ani napriek dlhej lehote splatnosti. V takomto prípade