pohladavky

0

Vymáhanie pohľadávok

V prípade, že vám niekto dlhuje peniaze aj napriek tomu, že uplynula lehota splatnosti, určite viete, že by ste sa bez odkladu mali obrátiť na právnikov. Otáľať sa s tým neoplatí, nakoľko čas hrá proti vám a každým dňom ste bližšie k uplynutiu premlčacej doby, kedy na dlhované peniaze už nemusíte mať

0

Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok

Ak máte voči svojmu dlžníkovi pohľadávku a už dávno uplynula lehota na jej splatenie, mali by ste sa obrátiť na právnika. Avšak na to, aby bola táto pohľadávka uspokojená musí byť možné ju vymôcť. To znamená, že každý vzťah, na základe ktorého vám niekto dlhuje peniaze by ste mali riadne ošetriť zmluvou,