riadenie vzťahov so zákazníkmi

0

SharePoint – spoľahlivá práca s informáciami v online prostredí

Potrebujete pracovať s rôznym obsahom či dokumentmi v online prostredí? Hľadáte rozhranie, ktoré by ste vedeli využiť na tvorbu webu? Potrebujete nájsť priestor pre ukladanie, zdieľanie a usporiadanie informácií, ktorý je kompatibilný s ľubovoľným zariadením? Riešenie sa volá SharePoint!

0

Ako dosiahnuť spoľahlivé a fungujúce riadenie vzťahov so zákazníkmi?

Pre firmy a spoločnosti zodpovedajúce za veľké množstvo zákazníkov je nevyhnutné nájsť spôsob, vďaka ktorému by dokázali  spoľahlivo a systematicky zabezpečiť riadenie vzťahov s klientmi, dozerať naňho a mať obraz o prebiehajúcich aktivitách. Jedným z najefektívnejších spôsobov je systém CRM (customer relationship management), ktorý umožňuje jednoduché, no zároveň kvalitné spravovanie vzťahov medzi zákazníkom a poskytovateľom služieb. CRM umožňuje vďaka