Úradné preklady možno považovať za špeciálny typ prekladu, ktorý sa využíva predovšetkým pri styku so štátnymi inštitúciami, organizáciami, alebo v veľvyslanectvom. Tieto preklady požadujú predovšetkým zahraniční zamestnávatelia, alebo zahraničné školy. Tento preklad budete potrebovať napríklad aj pri dovezení auta zo zahraničia, alebo pri zmene trvalého pobytu v zahraničí a podobne. Ako však dobrý preklad vzniká