V únii vlani pracovalo 15 miliónov cudzincov

V roku 2012 pracovalo v Európskej únii 15,2 milióna cudzích štátnych príslušníkov, čo predstavovalo 7 %.

http://profesia.pravda.sk/ludske-zdroje/clanok/283113-v-unii-vlani-pracovalo-15-milionov-cudzincov/