Vyberte si obchodné priestory na mieru pre váš biznis!

Vyberte si obchodné priestory na mieru pre váš biznis!

Myslím, že nie je potrebné zdôrazniť, že obchodné prevádzky a  musia čo najviac vyhovovať potenciálnym zákazníkom a podriaďovať sa ich potrebám.

Hneď na začiatku si preto povieme, že do úvahy je potrebné predovšetkým tieto faktory:
 • o aký druh podnikania ide, teda akú službu/tovar bude prevádzka poskytovať
 • aká je dopravná dostupnosť a možnosť parkovania pre klientov
 • výška nájmu
 • lokalita
 • susedstvo okolitých prevádzok
 •  prevádzka v centre/ na okrajovom sídlisku
 • množstvo potenciálnych kúpyschopných zákazníkov
 • sociálna situácia v danej oblasti
 • veková štruktúra obyvateľov
Najväčšiu pozornosť, keď vyberáte obchodné priestory Arthur je ale potrebné sústrediť na špecifiká priestoru na podnikanie.
Každá prevádzka je totiž svojím spôsobom špecifická a preto by mala spĺňať jednotlivé kritériá akými sú:
 • dobrá dopravná dostupnosť
 • vysoká koncentrácia potenciálnych zákazníkov
 • blízkosť súvisiacich prevádzok
 • výnimočnosť alebo pridaná hodnota služieb (zastúpenie konkrétnej značky, poskytovanie doplnkových služieb …)