Ako by mal vyzerať kvalitný úradný preklad?

Ako by mal vyzerať kvalitný úradný preklad?

Úradné preklady možno považovať za špeciálny typ prekladu, ktorý sa využíva predovšetkým pri styku so štátnymi inštitúciami, organizáciami, alebo v veľvyslanectvom. Tieto preklady požadujú predovšetkým zahraniční zamestnávatelia, alebo zahraničné školy. Tento preklad budete potrebovať napríklad aj pri dovezení auta zo zahraničia, alebo pri zmene trvalého pobytu v zahraničí a podobne. Ako však dobrý preklad vzniká a ako vyzerá?

Ako vzniká dobrý preklad?

Základom pre vznik dobrého prekladu je predovšetkým šikovný a kvalitný prekladateľ. Pri úradnom preklade ide o úradného prekladateľa, ktorý má povolenie k činnosti od Ministerstva spravodlivosti SR a je zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Každý úradný prekladateľ musí vedieť, ako úradný preklad vyzerá a zároveň by mal tiež vedieť, čo všetko musí obsahovať. Keďže sa tento preklad využíva pri stytu so štátnymi organizáciami, musí byť vyhotovený čo najkvalitnejšie. Úradný prekladateľ sa tak musí v cudzom jazyku skutočne vyznať a mal by byť schopný vytvoriť ucelený text, ktorý bude dávať význam a zmysel.

Strany úradného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité trikolórou spolu s originálom, alebo kópiou dokumentu, z ktorého sa preklad vyhotovoval. Súčasťou prekladu je aj odtlačok úradnej pečiatky a zároveň aj prekladateľská doložka, ktorá obsahuje základné informácie o prekladateľovi. Táto doložka musí byť pripojená k poslednej strane prekladu.

Z akých dokumentov sa najčastejšie vyhotovujú úradné preklady?

Úradné preklady sa najčastejšie vyhotovujú z kúpnych a predajných zmlúv, obchodných zmlúv, faktúr a dokumentov, z rodných, sobášnych a úmrtných listov, z diplomov, vysvedčení, certifikátov, rôznych výpisov, či z daňového priznania.