Predstavujeme vám výkonný ohýbací lis Hämmerle 3P

Pokiaľ ide o presnosť, efektívnosť a výkonnosť, ohýbací lis so silno nemeckým názvom, Hämmerle 3P, ponúka vysoký štandard v strojárskom priemysle.

Ako funguje proces ohýbania
Ohýbanie ako také je technologický proces, pri ktorom vplyvom pôsobenia ohybového momentu systémom dvojice síl dochádza k trvalej zmene tvaru materiálu či tovaru. Z hľadiska teórie ho radíme do oblasti plošného tvárnenia.

Podľa spôsobu pohybu nástroja vzhľadom na tvárnený materiál možno ohýbanie rozdeliť do dvoch základných skupín:

Ohýbanie na lisoch – Materiál sa tvárni v stroji (ohýbadle), ktorého pohyblivá činná časť vykonáva priamočiare pohyby. Takéto ohýbanie sa v priemyselnej výrobe uskutočňuje na mechanických lisoch resp. na špeciálnych ohýbacích strojoch – ohýbačkách.
Ohýbanie na valcoch – Nástrojom sú samotné valce, ktoré vykonávajú otáčavý pohyb.
Ohýbanie na lisoch
Ohýbanie prostredníctvom lisu nastane vtedy, ak sa smer pohybu pohyblivej činnej časti zhoduje so smerom osi uhla tvoreného ramenom ohnutého predmetu, čiara ohybu je zvyčajne kratšia vo vzťahu na ohýbané ramená.

Hämmerle 3P
So svojím špeciálnym hydraulickým vankúšom, ktorý je umiestnený na hornom nosníku rozdeľuje Hämmerle ohybové sily rovnomerne tak, aby poskytoval ohýbanému materiálu čo najväčšiu podporu. Má široký pracovný priestor, preto dokáže manipulovať aj s materiálmi väčších rozmerov. Jeho prednosť spočíva v precíznosti, ktorá sa nezhoršuje ani pri opakovaných procesoch.

Ďalšie charakteristiky:

je extrémne flexibilný a ekonomicky výhodný
umožňuje bezproblémovú manipuláciu s tovarom
poradí si s rôznymi typmi, veľkosťami aj hrúbkami
výrobca stroja je Bystronic- popredná firma s centrálou vo Švajčiarsku
je precízny aj pri opakovaniach
poskytuje možnosť spracovať zložité programy iba stlačením tlačidla