Vývoj ceny striebra.

Vývoj ceny striebra.

Striebro je kovom budúcnosti, preto sa investícia do tohto vzácneho kovu považuje za veľmi dobrú investičnú možnosť. Striebro je rovnako obchodovateľné, ako zlato a dostupné väčšiemu okruhu ľudí. Striebro patrí medzi najviac využívané komodity vo svete – má široké priemyselné využitie. Veľmi rýchlo sa spotrebúva, preto jeho cena pomaly, ale neustále rastie. Striebro ako investičný kov má samozrejme svoju hodnotu, ktorá sa mení a vyvíja podľa obchodovania na burze s komoditami.

Ako u väčšiny komodít, aj cena striebra závisí od ponuky a dopytu. Cena striebra je v porovnaní so zlatom menej stabilná, je to spôsobené najmä využívaním striebra na priemyselné účely, čím sa jeho celosvetové zásoby pomaly zmenšujú.

Na rozdiel od investičného zlata je investičné striebro zaťažené daňou z pridanej hodnoty. Teda pri kúpe investičného striebra je striebro drahšie nielen o obchodnú prirážku, ale tiež o daň.